Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Infokanál obce Čížová

Obec Čížové zřizuje pro všechny občany, návštěvníky a přátele Čížové "infokanál". Infokanál slouží k přenosu informací mezi obecním úřadem a občany prostřednictvím e-mailové pošty.

Jaké informace budou rozesílány:

 • Informace o bezproudí a opravách rozvodné sítě
 • Informace o poruchách na vodovodní sítě a náhradním zásobování
 • Pozvánky na kulturní akce v obci
 • Informace o svozu odpadů
 • Informace o stánkovém prodeji v obci
 • Informace o mimořádných změnách otevírací doby úřadu, lékaře
 • Informace o sportovních utkáních Sokola Čížová

Jak se přihlásit do infokanálu

 • Využijte online přihlášku níže nebo na emailovou adresu obec@cizova.cz zašlete z e-mailové adresy, na kterou budete chtít informace posílat, text zprávy: infokanál ANO a Vaše jméno a místní část obce
 • Informace budou rozesílány selektivně, t.j. pokud bude výpadek zásobování vodou v Topělci, bude zaslána informace pouze na topělecké adresy

Jak se odhlásit z infokanálu

 • Na adresu obec@cizova.cz zašlete z e-mailové adresy, kterou budete chtít vyřadit z databáze, text zprávy: infokanál NE

Jak často budou zprávy zasílány?

 • Předpokládá se rozesílání maximálně dvou informací týdně

Přihláška k odběru infokanálu

Vaše emailová adresa
Vaše jméno
Místní část obce