Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

omezení rozsahu úředních hodin OÚ Čížová

Dle Sbírky zákonů č. 398 / 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření vláda s
účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům
(dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající m.j. v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v
týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Obecní úřad Čížová tedy stanovuje úřední hodiny do
25.10.2020 včetně na:

PONDĚLÍ 8 -11h, 13 – 15h
STŘEDA 12 – 17h

Příloha ke stažení »