Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Nouzový stav »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby »

Elektronická úřední deska »

Poděkování

Poděkování!

Jménem pořadatelů návesní slavnosti "NA BOŠOVICKÉM RYNKU" si dovolujeme touto cestou vyjádřit dík všem, kterým není lhostejný osud našich spoluobčanů z jihu Moravy postižených ničivým tornádem. Výtěžek z dobrovolného vstupného na tuto akci ve výši 13.300,- Kč byl ihned v uplynulém víkendu zaslán na konta Českého červeného kříže (7.000 Kč) a o.p.s. ADRA (6.300 Kč) určená na pomoc lidem zasaženým touto tragickou událostí. Za projevenou solidaritu všem zúčastněným velice děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů Bošovice a Obec Čížová

Příloha ke stažení »