Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby »

Elektronická úřední deska »

nález svazku klíčů - klíče předány majiteli

Dne 22.5. byl nalezen svazek klíčů před č.p. 8 v Čížové. Vlastník nechť se o ně přihlásí na OÚ.