Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Elektronická úřední deska »

Kulturní kalendář 2023 »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

ÚZSVM-seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - poslední přehled

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Vážená paní starostko/ Vážený pane starosto,
na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled
nemovitostí ze strany ÚZSVM.
Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního
zákona na úřední desce Vašeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam
nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM
www.uzsvm.cz/niv. Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim
usnadní orientaci v problematice NIV.
Závěrem doplňujeme, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,
státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek
zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,
aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil
rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených
zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Kontakty na samostatné oddělení Strakonice
Jana Musilová, referentka
telefon 383 377 241, e- mail: jana.musilova@uzsvm.cz
Helena Hudcová, sekretariát
telefon 383 377 203, e- mail: helena.hudcova@uzsvm.cz
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Veronika Oberpfalzerová
vedoucí samostatného oddělení Strakonice
Příloha:
Přehled NIV aktualizovaný k 1. 8. 2023

Příloha ke stažení »