Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

„Obnova krajinných struktur Obec Čížová – alej Krašovice“

Obec Čížová získala finanční příspěvek z Nadace ČEZ, v grantovém řízení Stromy. Tento příspěvek byl použit na akci: „Obnova krajinných struktur Obec Čížová – alej Krašovice“.
Díky tomuto příspěvku byla realizována část projektu „Obnova prvků ÚSES a krajinných kultur obec Čížová“.
Byla vysazena nová alej podél hlavní komunikace do obce Krašovice, v podobě ovocných stromů – jabloní, třešní a slivoní.

Foto z akce viz fotogalerie obce.