Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Veřejná sbírka na zámek Čížová

Obec Čížová zakoupila v roce 2013 objekt zámku v Čížové, č.p.1. Na základě rozhodnutí zastupitelstva vyhlásila veřejnou sbírku na opravu tohoto objektu.

Pro účely sbírky je zřízen účet u České spořitelna a.s. - číslo účtu: 777 333 349/0800

Finanční příspěvek na sbírku je možno uskutečnit převodem na tento účet, vkladem v hotovosti na tento účet nebo vkladem v pokladně Obecního úřadu.

Poděkování patří všem, kteří přispějí na obnovu této kulturní památky naší obce.

Z tisku

Čížová si troufla na opravu zámku (pisecky.denik.cz)

Studie využití zámku

1. podlaží
2. podlaží

Podněty možno zasílat na obec@cizova.cz

Opravy zámku

1 etapa oprav zámku - oprava kaple sv. Jana Křtitele
2. a 3. etapa oprav zámku - obnova venkovních fasád zámku 2. a 3. etapa oprav zámku - obnova venkovních fasád zámku 2. a 3. etapa oprav zámku - obnova venkovních fasád zámku 4.etapa oprav zámku - jižní křídlo zámku - oprava fasád 4.etapa oprav zámku - jižní křídlo zámku - oprava fasád 4.etapa oprav zámku - jižní křídlo zámku - oprava fasád 4.etapa oprav zámku - jižní křídlo zámku - oprava fasád

Stav před rekonstrukcí:

Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí Zámek Čížová před rekonstrukcí