Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Historie SDH Bošovice

Dějiny sboru se začínají psát 24. února 1907, tedy dnem jeho založení. Zakladateli sboru byli tito obětaví občané : Bílek Josef, Bláha Václav, Bláha Bohuslav, Bláha František, Fric Josef, Hovorka Josef, Charvát Jan, Lopata Josef, Mareš Josef, Pištec Josef, Suchan Josef, Suk František, Šimánek Josef, Tomášek František a další přispívající členové.

Dne 12. května 1936 v 8 hod večer byl sbor napaden při povodni neuvědomělými občany obce a tím většina členů sbor opustila, takže se musel sbor téměř rozpustit. Ale sbor měl tolik síly a v něm 7 bratří, kteří vytrvali a věděli co hasič má za své povinnosti a tak zůstali a tím sbor dne 14. května 1936 sbor znovu založili. Byli to : Hřebejk Jan, Suchan Josef, Srnka Václav, Mařík Alois, Kroupa Václav, Šimánek Josef a Fric Josef.

Další datum, které rovněž zaslouží pozornost je 11.prosince 1954, kdy byla sboru předána nová motorová stříkačka. Slavnostní předání provedl náčelník státního požárního dozoru por. Velíšek. Ve svém projevu kriticky zhodnotil dosavadní práci PJ obce, ale zároveň vyslovil přesvědčení, že po té co se naší jednotce dostalo takové posily, bude práce jednotky změněna. U této příležitosti si sbor stanovil závazek, že 14 jeho členů se připraví k získání odznaků vzorného požárníka.

První zmínka o činnosti soutěžního družstva žen a žactva se datuje na 29.12.1955.

10 dubna 1956 disponovala požární jednotka takovým počtem aktivních členů, že se rozhodla pro sestavení dvou 9-členných požárních družstev.

Dne 5.ledna 1969 provedla jednotka účinný zásah při požáru kravína v Bošovicích.

Důležitá událost nastala v létě roku 1979, kdy Bošovický sbor dostal novou požární stříkačku, která se dochovala dodnes a s níž se Bošovická družstva účastní všech soutěží i zásahů.

27.září 1980 byl uspořádán I. sjezd rodáků obce Bošovice, kde už se účastnili 4 obyvatelé spřátelené obce z Bošovic na Moravě.

O 5 let později 21. září 1985 probíhá II. sjezd rodáků obce Bošovice.

V průběhu těchto let sbor uspořádal řadu plesů a zábav a hasičských sjezdů. Účastnil se hasičských soutěží nejen v nejbližším okolí a prováděl preventivní činnost v rámci preventivních prohlídek obytných domů a objektech JZD. Sbor byl rovněž aktivní v brigádnické činnosti a svozu starého železa. Členové sboru se podíleli na výstavbě MŠ v Čížové a budovy Jednoty v Bošovicích, dále na opravách hasičské zbrojnice a požární nádrže v Bošovicích a v neposlední řadě na vybudování koupaliště u rybníka Radovanka. Mnohé ze zmíněných akcí už je pouhou minulostí, ale nelze přehlédnout snahu všech členů a odhodlání věnovat volný čas k účasti na těchto akcích. V této aktivní činnosti sbor pokračoval do roku 1992, kdy následoval jistý útlum jeho činnosti.

Nová etapa sboru se začala psát datumem 8. května 1999, kdy se po několika letech zúčastnilo družstvo mužů okrskové soutěže v Čížové, povzbuzováno řadou občanů z Bošovic. Sbor byl opět obnoven a v následujícím měsíci již měl 18 aktivních členů. Ještě téhož měsíce se sbor účastnil soutěže v Putimi, kde si svou premiéru odbylo i nově vytvořené družstvo žen, které bylo toho času jediné v celém hasičském okrsku Čížová.

Následovala řada let hojných aktivit. Sbor se účastnil řady soutěží, ze kterých získal velké množství diplomů a několik pohárů za umístění do 3. místa, věnoval se brigádnické činnosti, ale i pořádání společenských akcí, jako jsou každoroční stavění máje a zejména pořádání dnes už tradičního Hasičského bálu.

Přišli však i události, které jsou pravým důvodem založení sborů dobrovolných hasičů a které prověřili jeho akceschopnost. Dne 5.října 2000 ve 20 hod byl sbor povolán ke společnému zásahu s profesionálními jednotkami při požáru stohu v Bošovicích. Naše technika a členové sboru potvrdili svou připravenost a byli nápomocni při zásahu až do ranních hodin.

4. - 6. května 2001 se náš sbor účastnil úspěšného pokusu o překonání českého a světového rekordu v položení hasičských hadic na nejdelší vzdálenost a jejich následného naplnění vodou, který byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů.

A přišel srpen roku 2002. Povodně velkého rozsahu, které otřásly celou republikou. Velkým škodám neunikl ani okres Písek. Naše zásahová jednotka se po několik dní účastnila záchranných a likvidačních prací v různých vytopených objektech města Písek, za což si vysloužila Čestné uznání HZS Jčk a Poděkování MV ČR.

Stěžejní událost pro náš sbor nastala v průběhu roku 2005, kdy byl oficiálně dán do provozu zásahový vůz SDH Bošovice značky Škoda 1203, který je v majetku SDH a byl pořízen především z vlastních zdrojů sboru.

Poslední výraznou posilou SDH Bošovice se stala nová přenosná motorová stříkačka TOHATSU, kterou v srpnu roku 2016 převzal z rukou starosty obce Ing. Korejse velitel našeho sboru. Stroj byl pořízen z finančních prostředků Obce Čížová za dotační podpory Jihočeského kraje.

V současné době má sbor 35 členů, z toho 20 mužů a 15 žen.