Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Základní škola v Čížové

ZŠ a MŠ Čížová »

Škola v Čížové má dlouhou a bohatou historii a její počátky se datuji do poslední čtvrtiny 17. století. První vlaštovkou budoucí vzdělanosti byla farní škola, kterou zřídil majitel zdejšího panství Václav Mikuláš Deym, a která se nacházela v areálu čižovského zámku. Podle dostupných pramenů se posléze vyučovalo v budově, která stála na místě pozdější hospody U jelena , dnes Na knížecí, po té v domě při kapli sv. Barbory na vrchu Jakubu, dříve poustevně, následně v bývalém panském hostinci, který stojí poblíž a dosud zaujme chráněným barokním štítem a nakonec v nově vystavěné budově školy, která vyhlíží do krajiny z východního svahu vrchu Jakubu. O její výstavbu se významně zasloužil na počátku 20. stol. tehdejší řídící učitel Václav Fritz a svému účelu začala sloužit v záři roku 1910, Od té doby utrpěla nejeden šrám, a proto byla v letech 1990 - 1992 kompletně rekonstruována. Škola je v současné době svým charakterem málotřídní, v posledních letech trojtřidni a navštěvují ji žáci od prvního do pátého ročníku. Na druhý stupeň ZŠ děti dojíždějí do píseckých škol. Součástmi školy jsou jednotřidní mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Jednou z největších předností čížovské školy je krásné prostředí, v němž se nachází. Děti pracuji pod vedením zkušených pedagogů v klidné, takřka rodinné atmosféře, a to je z hlediska zdravého, především psychického vývoje, nesmírně důležité. Každý psycholog potvrdí, že to je v dnešním uspěchaném a neurotickém světě ten nejlepší vklad do života.

A jaká je nabídka školy? Prosím:
 • škola poskytuje všeobecné vzdělání v rámci školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 • svým umístěním je fakticky školou v přírodě
 • způsob práce při výuce vede žáky k vysokému stupni samostatnosti, aktivity a spolupráce, tedy dovednostem, po kterých se dnes tolik volá
 • nízké počty žáků ve třídách umožňují učitelům věnovat se dětem individuálně
 • uspořádání tříd, vybavení a celková estetická úroveň respektuje potřeby dětí mladšího školního věku
 • od 3. ročníku probíhá výuka anglického jazyka
 • žáci získají základní dovednosti práce s počítačem
 • v případě zájmu se děti mohou v rámci Hv učit na zobcovou flétnu
 • při škole pracuje každým rokem podle zájmu 3-5 zájmových kroužků
 • pro zájemce je k dispozici školní družina (bez úplaty)
 • školní jídelna nabízí nejen obědy, ale i dopolední a odpoledni svačiny a pitný režim odpovídající potřebám dětí
 • pro výuku i odpočinek mají děti k dispozici travnatý dvůr, zahradu i hřiště

Škola zve případné zájemce na návštěvu, při které poskytne další informace o své historii i současností !


V pozadí budova základní školy

Budova základní školy

Budova SOU Písek - obor truhlář.