Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Čížovský kurýr

Pravidelně, každé čtvrtletí, již od roku 2008, vychází v obci zpravodaj, který se nazývá "Čížovský kurýr". Tento čtvrtletník informuje občany o aktuálním dění v obci Čížová a v dalších šesti místních částech, které pod Čížovou patří, ale nejen to. Najdete zde i informace např. o historii našich obcí, aktivity různých místních spolků, zajímavosti z obecní kroniky, které pravidelně připravuje kronikářka obce a spoustu dalších informací. Každý občan může přispět nějakou zajímavostí, o kterou se rád podělí i s ostatními.

Čížovský kurýr je k zakoupení za 10 Kč na Obecním úřadě Čížová, v potravinách FLOP, v Pekárně Zlivice a také si zpravodaj mohou zakoupit děti v naší škole.

Čížovský kurýr - číslo 3/2021
vyšlo 1.10.2021