Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího, apoštola, se objevuje v pramenech poměrně pozdě - teprve k 7.1.1407, kdy je společně s kostelem v Písku dán za 18 kop grošů na tři roky do podnájmu knězi Blažkovi z Pole. Lze předpokládat, že kostel vznikl jako farní nejpozději před polovinou 13. století. Nepřímým dokladem pro stáří kostela může být také svatojakubské patrocinium, které je doloženo již pro středověké období. Kostel, jak ukázal stavebně historický průzkum v létech 1998-99, je ve svém základu gotický se stavebními prvky písecko-zvíkovské stavební huti.
      Kostel je nejstarší a vzácná stavební památka pro Čížovou a okolí, dílo našich dávných předků, které si zasluhuje úctu, ochranu a péči všech občanů bez ohledu na náboženské, nebo politické přesvědčení.

Náhrobek rytíře Loreckého ze Lkouše a jeho dvou synů Adama a Zdeňka.
Rytíř lorecký sídlil v druhé polovině 16. Století na dvoře šamonickém, 4 km na západ od Čížové ležícím. Poddané svoje soužil robotou a špatně s nimi zacházel. Nedbal rad tehdejšího kněze čížovského Vavřince, aby byl k poddaným lidštější. Musili ve dne těžce pracovati na panských pozemcích, a pak, dovolil-li pán, na svých. Sedlák šamonický Maroušek v noci o pouti čížovské svážek se svého pole obilí. Měl být proto potrestán. Tu došla robotníkům trpělivost. V noci před svatým Bartolomějem 24. Srpna L.P. 1571 za pomoci šafářky Voršily a děvečky Dury (Doroty) vnikli sedlák Matěj Maroušek a jeho bratr Zika (Zikmund), rychtář Dulík a jeho syn Vacek (Václav) do dvora a tam rytíře Loreckého a jeho syny podřezali. Zabití byli pochováni v Čížové. Dlouho se nevědělo, kdo pány šamonické ubil.
Všichni poddaní Loreckého byli voláni do Blatné k výslechu, který byl prováděn podle tehdejšího zvyku právem útrpným. Při trápení na žebříku dvorská děvečka Dura v bolestech vypověděla, že je vinna, ale neřekla i přes další trápení, kdo pány zabil. Pak ji skoro bezduchou sťali. Mučili pak Matěje a Ziku Marouška, Dulíka a Vacka, syna jeho a šafářku Voršilu. Po hrozném utrpení se přiznali. Byli všichni odsouzeni k smrti. Okolní panstvo sehnalo své poddané k popravě šamonických do Blatné, aby přihlíželi k popravám odsouzenců.

Křtitelnice
Křtitelnice z 13. Století, bez víka a základní desky. Nalezena v roce 1999 v zemi u domu čp. 10. Ve 13. Století byli křtěnci do vody ponořováni. V 16. Století byla stará křtitelnice nahrazena novou cínovou.