Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

O školství v Čížové

Nejstarší, tzv. farní škola byla v Čížové při zámecké kapli sv. Jana Křtitele.Je o ní zmínka již v druhé polovině 17.století, určena byla především pro zámecké a nadané děti. Měla tu výhodu, že děti do ní vcházely přímo z cesty po schodišti mimo zámecký areál, také z fary to bylo jenom přes cestu.

Z dochovaných písemností se dozvíme, že později se vyučovalo v knížecím hostinci "U Jelena", v bývalé poustevně na vrchu Jakub až do roku 1910 a v bývalé panské hospodě na témže vrchu . Tak ve školním roce 1879-80 bylo ve třech třídách zapsáno téměř 400 školou povinných dítek a to: v 1. třídě 143, ve 2. třídě 129 a ve 3. třídě 126. I když měli někteří žáci povoleny "úlevy ve školní docházce", přece jen se často stávalo, že tři malé, k vyučování nevhodné světnice byly doslova přecpány. Proto vyučování předmětů jako psaní a kreslení muselo být nahrazeno výukou jinou. Bývalo též běžnou nutností, že rákoska se v těchto stísněných podmínkách stávala potřebnou pomůckou vyučujícího.

Aby se alespoň částečně zlepšily podmínky vyučování, žádala v té době školní rada spolu s řídícím učitelem Václavem Neidlem příslušná místa o pronajmutí některé místnosti, něž bude postavena škola nová. Na tu již byly plánky a rozpočty schváleny v r. 1880. Žel, byla postavena až o 30 let později. Brzy se našla vhodná místnost ve Zlivicích v hostinci U Zeleného stromu - čp. 33 za roční nájem 30 zlatých. Za škamny a židličky zaplaceno 134 zlatých a 50 krejcarů, za železná kamna 27 zlatých, za postavení záchodků 38 zlatých.

Přesunulo se tam všech 126 žáků třetí třídy, byl rozšířen učitelský sbor o Augusta Štětinu. Na stávající škole v bývalém panském hostinci je připravována přístavba další místnosti, které je dokončena v roce 1882. V témže roce také končí vyučování ve Zlivicích. Do školy v Čížové docházely děti i ze Soběšic, Kožlí a dalších obcí. Nebývaly to tedy žádné záviděníhodné procházky.

Přístavba další třídy byla stavba nové školy opět oddálena, snad i pro nezájem vrchnosti i církve, neboť měla stát na farním pozemku. Až po nabídce paní Josefy Urychové a Františka Čadka - oba z Bošovic, kteří přenechali své pozemky výměnou za pozemky farní, dochází konečně k vytoužené stavbě. Stávající škola byla na sen sv. Václava 28. září 1910 vysvěcena vikářem Čápem ze Záhoří a odevzdána svému účelu. U budovy měl proslov školní inspektor Josef Topka. Předseda místní školní rady pan Forejt z Nové Vsi odevzdal poté klíče od budovy řídícímu učiteli Václavu Fritzovi.