Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Z historie Čížové

Kníže Boleslav I. ty pohany, kteréž při sobě
měl na Boleslavi a na Brandýse, jichžto bylo
okolo patnácti set, poslal léta 942 na hory,
které jsou v zemi české mezi polednem a
západem slunce okolo starého hradu jinak
Boubína a Čížové, aby zlato dobývali buďto
v skalích neb píscích a knížeti svému
aby desátý díl zlata dávali.

Z kroniky Václava Hájka z Libočan

Čížovskou kotlinu, ležící severně od Písku, vytváří seskupení většinou zalesněných kopcovitých pásem a návrší. Téměř uvnitř této kotliny vystupuje nepřehlédnutelná a jedinečná Čížovská hora (512 m n. m.), korunovaná stromovím a věžičkami církevních staveb spolu s kostelem sv. Jakuba Většího, založeného kolem roku 1250 a několikrát přestavěného. Obec Čížovou tvoří několik okolních starobylých vesnic : Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Zlivice, Topělec a do třicetileté války i zaniklá ves Skrýšov. První, ale nevěrohodnou zmínku o Čížové uvádí kronikář Václav Hájek z Libočan k roku 942.

Roku 1316 připomíná farář Mikuláš Čížovou, kterou řídil spolu s kostelem sv. Václava v Písku. Do roku 1200 byli majitelé Čížové knížecí rody, poté až od roku 1509 čeští králové. Po nich bylo až do roku 1547 majitelem město Písek a po odporu českých stavů proti Ferdinandovi I. Adam Řepický ze Sudoměře. Roku 1560 se připomíná na Čížové Jan Deym ze Stříteže. Rod Deymů zde sídlil až do roku 1726, poté nastupuje rod Černínů z Chudenic a roku 1753 kupuje Čížovou August Anton z Lobowicz. Roku 1932 přechází toto panství sňatkem Ludmily Lobkoviczowé do majetku Lichtensteinů (do roku 1948). V roce 1741 se před Čížovou strhla jedna z menších bitev o dědictví rakouské, v následujícím roce došlo u Červené hajnice k zavraždění tří francouzských "princezen".

V Krašovicích kolem okrouhlé návsi se nalézá 12 vzorně udržovaných štítů tzv. "selského baroka". V Bošovicích je nejvíce místních čtvrtí : Ovčín, Fabika, Císadlovice, Na Staveništi, Dudína, Tasnov. Zlivice mají ve svém katastru i vzdálené hajnice: Skrýšov, Pěchovna, Novoveskou, Červenou hajnici. V Topělci byla odkryta rozsáhlá pohřebiště ze střední doby bronzové.

Majitelé a vlastníci Čížové
500-900
900-1200
1200-1509
1509-1547
1549-1553
1553-1560
1560-1574
1574-1603
1603-1630
1630-1639
1639-1650
1650-1659
1659-1683
1683-1690
1690-1715
1715-1726
1726-1735
1735-1739
1739-1753
1753-1790
1790-1819
1819-1842
1842-1908
1908-1923
1923-1932
1932-1948
1948-1992
1992
kmenová knížata
nadkmenová knížata
králové
královské město Písek
Adam Řepnický ze Sudoměře
Zdeněk ze Šternberka
Jan starší Deym ze Stříteže
Mikuláš starší Deym ze Stříteže
Jan mladší Deym ze Stříteže
Jindřich mladší Deym ze Stříteže
Mikuláš mladší Deym ze Stříteže
Anna Kadovská (Dymová)
Václav Mikuláš Deym ze Střížete
Jan Jindřich Deym ze Střížete
Jan Petr Deym ze Střížete
Václav Ignác Deym ze Střížete
Antonie Josefa Černínová z Chudenic
František Antonín Černín z Chudenic
Marie Ludmila Černínová z Chudenic
August Anton z Lobkowicz
Isidor z Lobkowicz
August Anton z Lobkowicz
Jiří Kristian z Lobowicz
Bedřich Lobkowicz
Jiří Kristian Lobkowicz
Ludmila Lichtensteinová roz. Lobkowiczová
Československá republika
Česká republika

Katastrální mapa Čížové z r. 1837 »