Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Dění v obci

Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik

Od 8.12.2011 jsou kopie obecních kronik obcí Zlivice I, II, Čížová I, II, II, Krašovice,
Topělec a školní kroniky umístěny v INFOCENTRU Čížová a je umožněno do nich nahlížet a pořizovat
výpisky.

Kopie obecních kronik a školní kroniky nesmí být zapůjčovány, tedy vynášeny z prostor infocentra a nesmí z nich být
pořizovány fotokopie.