Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik

Od 8.12.2011 jsou kopie obecních kronik obcí Zlivice I, II, Čížová I, II, II, Krašovice,
Topělec a školní kroniky umístěny v INFOCENTRU Čížová a je umožněno do nich nahlížet a pořizovat
výpisky.

Kopie obecních kronik a školní kroniky nesmí být zapůjčovány, tedy vynášeny z prostor infocentra a nesmí z nich být
pořizovány fotokopie.