Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Pravidla pro nahlížení do kopií obecních kronik

Od 8.12.2011 jsou kopie obecních kronik obcí Zlivice I, II, Čížová I, II, II, Krašovice,
Topělec a školní kroniky umístěny v INFOCENTRU Čížová a je umožněno do nich nahlížet a pořizovat
výpisky.

Kopie obecních kronik a školní kroniky nesmí být zapůjčovány, tedy vynášeny z prostor infocentra a nesmí z nich být
pořizovány fotokopie.