Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Obecní vyhlášky a formuláře

  OBECNÍ VYHLÁŠKY
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy
Obecně závazná vyhláška č.1/2015, která novelizuje vyhlášku č. 1/2008 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odpady
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, která ruší vyhlášku č. 1/1999
29.4.2009 - usnesení č. 3b/2009 - Změna vyhlášky o místních poplatcích
Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, která novelizuje vyhlášku č. 2/2008 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

  SAZEBNÍK ÚHRAD
Sazebník úhrad (27.11.2018)

  FORMULÁŘE
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Prohlašení o vzdání se hrobového místa