Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Obecní vyhlášky a formuláře

  OBECNÍ VYHLÁŠKY
Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

  SAZEBNÍK ÚHRAD
Sazebník úhrad (27.11.2018)

  FORMULÁŘE
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Prohlašení o vzdání se hrobového místa