Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Nová Ves

Nová Ves - letecká fotka

V Nové Vsi žili lidé asi 1000 let př. n.l.. Za dnešním rybníkem Nesytem (Nesejtem) naproti zvoničce, směrem k lesu ve svahu byly nasbírány asi dvě hrsti střepů, které byly označeny z části za pravěké a datovány do mladší doby bronzové. Ale lidé zde žili ještě o pár století dříve, jak dosvědčuje několik mohyl v lese nad vsí. Za staveními v horní Nové Vsi objevili pracovníci píseckého muzea úlomek z halštatské nádoby . V lesní školce u bývalé čížovské myslivny nad Novou Vsí došlo k pravěkým nálezům, v lesích nad školkou byly nasbírány silnostěnné keramické úlomky označené za halštatské. Na tomto místě byly identifikovány také nálezy z mladšího období, tzv. časné doby laténské (keltské).

Obec naše je rozložena v údolí na úpatí vrchů Kostelíku, Mešné a svahu vrchu čížovského. V údolí kolem rybníka Peškovského při okresní silnici směrem ke Křešicům jsou chalupy, hostinec a kupecký krám, chalupnická usedlost Františka Peška, od kteréž usedlosti má zmíněný rybník své jméno.Tato skupinka chalup má místní pojmenování "malá" či "hořejší" Nová Ves.
Větší skupina chalup je kolem rybníka Nesejtu. Před chalupou č. 22 mezi dvěma lipami jest zvonice. Pod vsí u rybníka Makova, vroubeného na východní i jižní straně staletými duby, je hajnice stojící u lesa Bažantnice.

Nad Novou Vsí je vidět napříč ležící návrší a na něm, přibližně uprostřed, nepříliš výrazný vrcholek. Ten dnes nese jméno Kostelík (527 m. n. m) a na něm se - kromě železného stožáru - nachází zbytky jakési stavby. V .r 1994 byla provedena sonda na vrcholové plošině (akropoli) a podle zlomků nalezené keramiky je Kostelík s největší pravděpodobností časně laténské hradiště z 5. stol. př.n. l.
Domnívám se, že název Kostelík je poměrně mladý a starší název snad napovídá v Hájkově České kronice z r. 1541 údaj, vztahující se k Čížové. Původní název mohl znít "Boubín" a charakteristika "starý hrad" by dokládala, že ještě na počátku 16. stol. bylo jeho opevnění v terénu dobře patrné. Boubín - Kostelík umožňoval svým obyvatelům výborný výhled do čížkovské kotliny a současně byl tzv. dohledovým místem, čili umožňoval přijímat a vysílat ohňové a kouřové signály, zejména v severojižním směru.

V r. 1770 - 71 se u Čížové - Nové Vsi stavěl nový rybník Makov. Z jistých souvislostí lze vyrozumět, že rybník Makov byl asi součástí širšího projektu, který zahrnoval nejen rybník, ale výstavbu hájovny, zřízení bažantnice a výsadbu lesa "Dubí". Tak vzniklo i s přilehlou loukou "Královnou" jakési romantické zákoutí pro rekreaci panstva, spojené se zámkem cestou vedoucí přes polní trať Na prádle.

Z prvních zápisů z kroniky obce Nové Vsi-Čížové a ze spisu p. J.Čermáka Stručné dějiny Čížové 2006 sestavila pro zveřejnění na web obce Jana Suková, kronikář obce, 10. 3. 2011.