Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Hřbitov Čížová a Topělec

Obec Čížová poskytuje pronájem hrobových míst na hřbitově v Čížové a Topělci. Hrobová místa jsou pronajata na základě písemné nájemní smlouvy mezi obcí a nájemcem. Doba nájmu je sjednána na 10 let. Výše nájmu je dle typu hrobu – jednoduchý hrob, dvoj-hrob, hrobka a urnová místa. Každý hrob má své číslo, které si prosím pamatujte a vždy při jednání s obecním úřadem ho uvádějte. Nájemné se platí dopředu dle sjednané výše na dobu 10ti let. Po uplynutí 10ti let obec Čížová zasílá novou nájemní smlouvu na další období, tj. 10 let, s novou výší nájemného. Pronájem hrobů je možné během sjednané doby nájmu vypovědět, a to na základě tohoto písemného prohlášení. V tomto prohlášení věnujte zvláštní pozornost v části – Pomník a obložení hrobu, kde zvolte vámi vybranou variantu. Podepsaný formulář prosím doručte na Obecní úřad Čížová nebo ho můžete vyplnit na obecním úřadě spolu s úřednicí úřadu.

Vždy, při ukládání ostatků do hrobu, prosím, nahlašte na obecní úřad:

  • jméno zemřelého;
  • datum, kdy byly ostatky uloženy do hrobu;
  • jakým způsobem (rakev, urna).

Prosíme nájemce, aby svá hrobová místa udržovali v čistotě.

Čížovský hřbitov

Na čížovském hřbitově je možno si sjednat za úplatu následující služby:

  • zalévání hrobů,
  • výsadbu květin. Brzy zjara sázíme macešky a v průběhu měsíce června vysazujeme voskovky.
Cena za služby vám bude sdělena na Obecním úřadě Čížová.

Před čížovským hřbitovem je občanům k dispozici také automat na prodej svíček. Automat obsahuje 5 druhů svíček, které jsou v tubusech, jejichž součástí jsou zápalky. Do automatu je možno vhazovat pouze mince v hodnotě 20 Kč.

Ke stažení

Prohlašení o vzdání se hrobového místa
  Řád veřejných pohřebišť Čížová a Topělec
Žádost o změnu nájemce hrobového místa - prohlášení současného nájemce
Žádost o změnu nájemce hrobového místa - z důvodu úmrtí současného nájemce