Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Den Země v Čížové

Každoročně se v Čížové v jarním období připomíná Den Země. V tento den se školáci z naší Základní školy rozeběhnou po obci a zkrátka uklízejí. Po zimě je skutečně co! Tento počin je nejenom prospěšný obci, ale děti si také zároveň uvědomují jak příliš člověk svým špatným chováním zatěžuje přírodu - poučí se? Letos se v rámci mezinárodní akce "Ukliďme svět" školáci opět činili.