Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

30. výročí založení zákl. organizace Čes. svazu zahrádkářů v Čížové (08.06.2013)

Fotogalerie ZDE »

30. výročí založení zákl. organizace Čes. svazu zahrádkářů v Čížové si připomněli v sobotu 8. června 2013 její členové, hosté a občané malou slavností -sázení stromu Platanu javorolistého u křižovatky před budovou bývalého kláštera v Čížové. Po vystoupení žákyň ZŠ v Čížové s kulturní vložkou přednesl starosta obce svůj příspěvek inspirovaný knihou Zahradníkův rok od K.Čapka a poděkoval zahrádkářům za jejich přínosnou činnost. Vlastního dosazení stromu se po krátkém vyjádření o svém zahrádkaření ujal rodák z Čížové - Bošovic Ing. arch. Josef Pleskot, jeden z nejuznávanějších českých architektů současnosti, kterému s konečnou úpravou okolí zasazeného stromu pomohl starosta obce Ing. T. Korejs a ředitel ZŠ Mgr. V. Šálek. Poblíž stromu na památku jeho zasazení byl umístěn kámen s pamětní destičkou. Předsedkyně organizace zahrádkářů Alena Kolářová s děvčaty ze ZŠ Čížová společnými silami strom vydatně zalila a po krátké všeobecné diskuzi slavnost zasazení stromu ukončila poděkováním všem za účast. Členové spolku s hosty následně oslavili své výročí na malém posezení v restauraci U Štálichů, kde „služebně“ nejstarším členům organizace – přátelům Josefu Chmelovi, Václavu Bílkovi a Josefu Vaňkovi z Čížové byl předán malý upomínkový dárek s kytičkou jako poděkování za jejich trvalou činnost a aktivitu ve spolku, rovněž i dlouholetým členům – přátelům Františku Řehořovi ze Zlivic a Boženě Zelenkové z Nové Vsi, kteří se slavnosti nemohli zúčastnit. Přátelé si zavzpomínali na uplynulá léta, vyprávěli různé historky nejen z doby trvání spolku, živě diskutovali o různých záležitostech a při doprovodné hudbě se příjemně pobavili až do večerních hodin.

Alena Kolářová, předsedkyně ZO ČZS v Čížové

Zpracovala Jana Suková, kronikářka ve spolupráci s A.Kolářovou, předsedkyní ZO ČZS Čížová
Čížová 12.6.2013