Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Zastupitelstvo obce

JMÉNO FUNKCE
Ing. Tomáš Korejs starosta, člen Rady obce
Roman Čarek místostarosta, člen Rady obce
Ing.Pavel Čapek člen Rady obce
Mgr. Vlastimil Šálek člen Rady obce
Petr Kropáček člen Rady obce
Ing. Eva Bílková předseda Finančního výboru
Jiří Lopata člen FV
Ing. Jiří Smrž člen FV
Václav Bílek předseda Kontrolního výboru
Bc. Daniel Fošum člen KV
Josef Roušal člen KV
Ing.Jitka Dupalová člen ZO
Ing. Karel Holubář člen ZO
Jarmila Kácová člen ZO
Ing. Stanislav Trachta člen ZO