Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Zastupitelstvo obce

JMÉNO FUNKCE
Ing. Tomáš Korejs starosta, člen Rady obce
Roman Čarek místostarosta, člen Rady obce
Ing.Pavel Čapek člen Rady obce
Mgr. Vlastimil Šálek člen Rady obce
Bc.Daniel Fošum člen Rady obce
Václav Bílek předseda Kontrolního výboru
Ing. Josef Horažďovský předseda Finančního výboru
Ing.Jitka Dupalová předseda Kulturní komise
Josef Roušal člen KV
Ing. Miloslav Pešek člen KV
Ing.Eva Bílková člen FV
Jiří Lopata člen FV
Petr Kropáček člen KK
Jana Suková člen KK
Ing.Magdalena Křepinská člen KK