Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

nabídka na zalévání či celkové ošetřování hrobu

Vážená paní, pane !
Na místním hřbitově v Čížové jsme některým z Vás v loňském roce na základě objednávky prováděli hřbitovní služby, v jejichž poskytování
chceme nadále pokračovat i v roce 2024, a pokud nenastanou zvláštní okolnosti i v dalších letech.
Jestliže máte zájem o zalévání či celkové ošetřování (2x výsadba, 4x pletí a ošetřování květin + zalévání v sezóně od března do 15. října vč.)
Vašeho hrobu, vraťte níže uvedenou objednávku s dohodou o ceně vyplněnou ve všech kolonkách do 7. 3. 2024 zpět na Obecní úřad v Čížové, PSČ:
398 31 či na níže uvedený email.
Prosíme Vás o dodržení tohoto termínu, neboť musíme následně zajistit květinovou výsadbu a brigádníky k provádění veškerých hřbitovních
služeb.

Za Obecní úřad Čížová vyřizuje Jitka Buriánková,
tel. 382 279233, e-mail: buriankova@cizova.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B J E D N Á V K A a dohoda o ceně
tato objednávka je závazná pro rok 2024

Objednávám u Obecního úřadu v Čížové pro rok 2024 z á v a z n ě
(nehodící se škrtněte)

pro hrob číslo:
a) zalévání v sezóně:
ceny vč. DPH 400 Kč/rok u jednoduchého hrobu
700 Kč/rok u dvojhrobu

b) celkové ošetřování v sezóně :
ceny vč. DPH 900 Kč/rok u jednoduchého hrobu
1 700 Kč/rok u dvojhrobu

- MÍSY Z DŮVODU RYCHLÉHO VYSYCHÁNÍ NEZALÉVÁME -
- OZNAČTE PROSÍM ZŘETELNĚ VYBRANOU SLUŽBU -

S uvedenými částkami za prováděné služby s o u h l a s í m a příslušnou částku
u h r a d í m do 15.3.2024 na účet obce Čížová č. 0640011349/0800,
jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu a do poznámky napište Vaši adresu.

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) …………………………………..

adresa objednavatele …………………………………..

Datum ………………………. podpis……………………………

Příloha ke stažení »